Logo AndreiLOTO


Legislatie Salarii
Adaugat la data: 06.11.2017
Ultima actualizare (1): 11.11.2017
Actualizare 1 (11.11.2017): O.U.G. 79/08.11.2017

Modificare Cod Fiscal (Legea 227/2015) 2017

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata Legea 227/2015 privind aprobarea Codului Fiscal care intra in vigoare incepand cu 01.01.2016.
Codul Fiscal stabileste, printre altele, cadrul legal privind impozitul si contributiile sociale obligatorii, inclusiv modul de calcul al acestora. Codul fiscal mai stabileste si faptul ca se bazeaza pe niste principii! Trei dintre principiile pe care se bazeaza noul Cod fiscal (Art. 3):
Art. 3.
...
- b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
- c) justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia;
...
- e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.
Modificarea si completarea Codului fiscal este reglementat de Art. 4:
Art. 4.
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.
(3) În situaţia în care modificările şi/sau completările se adoptă prin ordonanţe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puţin de 15 zile de la data publicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) modificările care decurg din angajamentele internaţionale ale României.

ORDONANTA Nr. 4/20.07.2017

In Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017 a fost publicata Ordonanta 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Modificarile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii August 2017.
Scopul O.G. 4/2017 este de a aduce bani la bugetul de stat sub orice forma, una din "motive" fiind asigurarea unor pensii mai mari angajatilor cu timp partial care, de regula, au un venit realizat sub salariul minim pe economie. Concret, O.G. 4/2017 modifica Art. 140 si Art. 158 din Legea 227/2015 (Codul fiscal), respectiv obliga angajatorii sa plateasca contributia angajatorului pentru CAS si CASS la salariul minim pe economie, proportional cu perioada in care contractul a fost activ, pentru angajatii cu contract de munca, inclusiv la cei cu norma intreaga, daca castigul lunar brut este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, existand 5 exceptii pentru care angajatorii nu trebuie sa plateasca contributii majorate. Bineinteles ca guvernul nu a considerat necesar sa explice care sunt zilele in care contractul a fost activ, in special in cazul concediilor medicale care, in Codul muncii reprezinta si perioade active (Art. 145, alin. (4)) si perioade suspendate (Art. 50), in registrul salariatilor reprezinta perioada activa, iar pe Declaratia 112 zilele suportate de angajator reprezinta "ore efectiv lucrate!" iar cele suportate din bugetul de stat (FNUASS/FAAMBP) reprezinta ore suspendate!
Angajatorul trebuie sa raporteze pe Declaratia 112 perioada lucrata, perioada suspendata, concediile medicale, salariile, contributiile si impozitul determinate pe statul de plata, conform prevederilor legale in vigoare! In situatia in care angajatii care nu realizeaza salariul minim pe economie se regasesc in una din cele 5 exceptii prevazute de O.G. 4/2017, angajatorul NU plateste contributii majorate, conform prevederilor Codului fiscal. In cazul in care SE RESPECTA legea, la validarea declaratiei se genereaza avertismente ca angajatorul ar trebui, totusi, sa plateasca CAS si CASS la salariul minim pe economie, deoarece, pentru ANAF, respectarea LEGII este o sarcina mult prea dificila! Pe Declaratia 112, nominal, se declara doar baza de calcul pentru contributia individuala, C.N.P.P. (casa de pensii) neprimind informatii cu privire la plata contributiilor majorate, deci, NU ARE de unde sa stie pentru cine se plateste CAS la salariul minim pe economie!
Conform O.G. 4/2017, in cazul castigului lunar brut prevazut la art. 139, realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ! Daca un angajat are un salar de incadrare de 10.000 Lei si lucreaza 2 zile din 20, va avea un salar brut realizat de 1.000 Lei (10.000/20x2), care este sub salariul minim pe economie de 1.450 Lei (08.2017-12.2017)! In aceasta situatie, conform O.G. 4/2017, baza de calcul pentru contributiile angajatorului la CAS si CASS ar trebui sa fie 145 Lei (1.450/20x2) in loc de 1.000 Lei (salariul brut realizat)! In realitate, daca veti incerca sa aplicati LITERA legii vi se va explica, probabil, ca legiuitorul a vrut plata contributiilor MAJORATE si nu MICSORATE, deci, in aceasta situatie se aplica "spiritul" legii!
In data de 10.10.2017 Senatul a RESPINS O.G. 4/2017, fiind trimis mai departe Camerei deputatilor! In conditiile in care O.G. 4/2017 a "stationat" 2,5 luni la Senat (26.07.2017-10.10.2017), s-ar putea sa nu mai conteze ce va decide Camera deputatilor, deoarece, pana la decizia Camerei deputatilor se aplica prevederile Ordonantei (din 01.01.2018 se pregateste o "revolutie fiscala" ... printr-o Ordonanta de Urgenta)!

Proiect O.U.G. modificare Cod fiscal (Publicat in 26.10.2017)

In data de 26 octombrie 2017, pe siteul Ministerului de finante a fost publicat un Proiect O.U.G. pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Se doreste o "revolutie fiscala" incepand cu 01.01.2018 (Pct. 41 - Art. 133, alin. (10)), printre care amintim:
- Deducerile personale se acorda pe baza unui tabel si sunt degresive intre 1951 si 3600 Lei (Pct. 23 - Art. 77)
- Cota CAS datorat de angajat/asigurat: 25% (Pct. 43 - Art. 138, lit. a))
- Baza de calcul CAS nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie (Pct. 51 - Art. 146)
- Cota CASS datorat de angajat/asigurat: 10% (Pct. 70 - Art. 156)
- Baza de calcul CASS nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie (Pct. 76 - Art. 168)
Conform Art. 169 din Codul muncii (Legea 53/2003), "(4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.", contributiile si impozitele datorate catre stat fiind mentionate ca retineri din salar (Art. 169, alin. (3), lit. b))! Si la ora actuala pot exista situatii in care contributiile si impozitul retinut pe statul de plata depasesc jumatate din salariul net, inclusiv situatii in care contributiile individuale depasesc venitul brut realizat!
Exemplu de calcul salar pentru un angajat la functia de baza cu 4 persoane in intretinere si salar minim de 1950 lei!
Salar BRUT CAS 25% CASS 10% Deducere Baza impozit Impozit 10% Salar NET % retineri* din NET
1950 488 195 1310 0 0 1267 53,91%
3600 900 360 815 1525 153 2187 64,61%
3601 900 360 0 2341 234 2107 70,91%
3700 925 370 0 2405 241 2164 70,98%
3739 935 374 0 2430 243 2187 70,96%
100 488 195 1310 0 0 -583 126700%
retineri* - Contributiile si impozitul retinute conform Codului fiscal!
Putem observa ca si in situatia cea mai favorabila pentru angajat, retinerile obligatorii din salarii (contributii si impozit) depasesc jumatate din salariul net, deci respectarea legii (Codul fiscal) inseamna in mod implicit incalcarea legii (Codul muncii, Codul de procedura civila)! Putem observa si ca legiuitorul nu are obligatia respectarii legilor in vigoare!
Daca aplicam prevederile proiectului de O.U.G., observam ca un salar BRUT mai mare nu inseamna neaparat si un salar net mai mare! Daca primiti 1 leu mai mult la BRUT riscati sa pierdeti 80 lei la net! Si azi exista situatii in care 1 leu in plus la brut pot sa reprezinte 1-2 lei in minus la net (rotunjiri matematice), dar 1 leu in plus sa duca la 80 lei in minus reprezinta altceva, reprezinta ... o ordonanta de urgenta!
Daca aplicam prevederile proiectului de O.U.G., observam ca daca lucrati in Romania cu contract individual de munca nu inseamna neaparat ca veti primi bani la final de luna! Daca lucrati in Romania cu contract de munca riscati sa aduceti bani de acasa! Si azi exista situatii de acest gen (salar brut de 1-2 lei) care nu provoaca datorii foarte mari (-1, -2 Lei), o datorie mai mare existand la cei care au concedii medicale, dar acestia pot opta sa nu beneficieze de concediu medical, deci nu vor avea salar net negativ!
Conform Constitutiei Romaniei, Art. 56: "(2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale."!
Conform Deciziei CCR 1394/26.10.2010 (Publicata in Monitorul Oficial nr.863 din 23.12.2010), "CURTEA CONSTITUTIONALA ... constata ca dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar."! Concret, este NECONSTITUTIONAL sa platesc contributii mai mari decat venitul realizat, dar pentru veniturile din salarii inca nu a sesizat nimeni exceptia de neconstitutionalitate, desi, din 01.01.2008, baza de calcul la CAS pentru concediile medicale platite conform OUG 158/2005 este reprezentat de altceva decat venitul realizat (initial salariul de baza minim brut pe tara si ulterior 35% din salariul mediu brut). Aberatia a fost legiferata prima data prin O.U.G. 91/26.09.2007 care a modificat Art. 23, alin. (1) din Legea 19/2000! In situatia in care contributia individuala la CAS depasea venitul BRUT realizat, angajatul, cel mai probabil, refuza sa beneficieze de concediul medical pentru a nu plati contributii mai mari decat venitul BRUT! Aceasta aberatie este constitutionala deoarece nu a atacat-o nimeni la Curtea constitutionala.

Actualizare 1 (11.11.2017): O.U.G. 79/08.11.2017

In data de 10 noiembrie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017, O.U.G. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
In aceeasi zi (10.11.2017) am vazut pe Digi24, la emisiunea 24/7, discutii interesante cu privire la modificarile Codului fiscal prin O.U.G. 79/2017 (minutele 31:50-1:24:40)! Ca o paranteza, pentru ca "oamenii trebuie sa stie", "mil." sunt milioane, miliardele sunt "mld." (38:51), "sursa oficiala" este cea afisata pe hartie sau cea prezentata verbal? (sursa: www.digi24.ro)
Conform ministrului Muncii, "din cauza acestui Cod fiscal, salariile nete nu au cum sa scada, deci daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului" (sursa: www.digi24.ro)!
Exemplu de calcul salar pentru un angajat in afara functiei de baza (nu are dreptul la deducere) si salar minim preconizat de 1900 lei!
Anul* Salar BRUT CAS CASS Somaj Baza impozit Impozit Salar NET Contributii angajator** Costuri angajator
2017 1450 152 80 7 1211 194 1017 329 1779
2017 100 11 6 1 82 13 69 25 125
2017*** 100 11 6 1 82 13 69 308 408
2017 3000 315 165 15 2505 401 2104 684 3684
2017**** 3000 315 165 15 0 0 2505 684 3684
2018 1900 475 190 - 1235 124 1111 43 1943
2018 122 31 12 - 79 8 71 3 125
2018*** 399 475 190 - 0 0 -266 9 408 / 674 ?
2018 3603 901 360 - 2342 234 2108 81 3684
2018**** 3603 901 360 - 0 0 2342 81 3684
Anul* - Contributiile si impozitul calculate conform Codului fiscal!
Contributii angajator** - Conditii normale de munca si cota fond accidente 0.150% pentru 2017.
*** - Angajat care nu este scutit de plata contributiilor la salariul minim!
**** - Angajat care este scutit de plata impozitului!
Putem observa ca salariile nete AU cum sa scada chiar daca angajatorul pastreaza aceeasi cheltuiala salariala!
Se mai pune intrebarea si cum se va "retine la sursa" o contributie mai mare decat venitul BRUT!Comentarii

Momentan nu exista comentarii.

Adauga comentariu

* Informatie obligatorie
(nu va fi afisat)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Insert line Bullet list Numeric list Link
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
 
Memoreaza datele mele din formular pe acest calculator.
 
 
Powered by Commentics